Pashallëqet e mëdha shqiptare

Pashallëqet e mëdha shqiptare

Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllinjve.
Lufta për shkëputje nga Stambolli.
(1771-1

Rëndësia dhe karakteri i Pashallëkut të Shkodrës

Rendesia dhe karakteri i Pashallekut te Shkodres

Dëshmitë shkodrane të kohës, të shkruara dhe gojore, duke e cilësuar Kara Mahmudin “asllan i Shkodrës” e “i madhi Kara Mahmud Pasha” dhe duke e krahasuar atë “me të shkël

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Pashallëku i Janinës në vitet 1787-1812

Shtrirja e mëtejshme e Pashallëkut të Janinës në Shqipërinë Jugore (1804-1812)

Shtrirja e metejshme e Pashallekut te Janines ne Shqiperine Jugore (1804-1812)

Postin e valiut të Rumelisë Ali Pasha e pranoi dhe u mundua ta shfrytëzonte për të luftuar rusët në një front më të gjerë dhe për të rritur autoritetin e vet në Rumeli e sidomos n&

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Shembja e Pashallëkut të Shqipërisë Jugore

Karakteri i Pashallëkut të Janinës

Karakteri i Pashallekut te Janines

Me vrasjen e Ali Pashës mori fund konflikti ndërmjet pushtetit qendror osman dhe sundimtarit të fuqishëm shqiptar të Pashallëkut të Janinës, i cili kishte për qëllim të arrinte shkëputjen e

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Lëvizja në Shqipërinë jugore për vetëqeverisjen e vendit

Masakra e Manastirit (9 gusht 1830)

Masakra e Manastirit (9 gusht 1830)

Me pretekstin se nuk u ishin paguar rrogat ushtarëve, një varg komandantësh të tjerë shqiptarë u larguan nga shërbimi zyrtar. Ndërkohë, Besëlidhja e Beratit kishte mundur të tërhiqte në

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama