Edukimi

Edukimi

Universiteti i Tiranës Në vitin 1957 u krijua Universiteti i parë në Shqipëri kur Instituti Pedagogjik, Insituti Politeknik, Insituti i Larte Ekonomik dhe Instituti i Larte i Mjekesise u bashkuan dhe formuan Universitetin Shtetëror të Tiranës.Në fillim i formuar nga dhjetë fakultete, ky Universitet u nda në vitin 1991 kur fakultetet e inxhinierise u grupuan në Universitetin Politeknik, duke lënë Universitetin e Tiranës me shtatë fakultete të cilat mbulojne shkencat humane, ekonomike, natyrore dhe mjekësore.Fakultetet :Fakulteti i Ekonomisë,Fakulteti i Drejtësisë,Fakulteti i Mjekësisë ,Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,Fakulteti i InfermierisëFakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Histori-Filologji.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama