Shqiperia feston Ftesen e saj ne Nato

Shqiperia feston
Antarësimi

Artikulli X i Traktatit të Atlantikut të Veriut pëshkruan se si shtetet jo-anëtare mund të antarësohen në NATO. Palët mund të ftojnë për akordim në këtë Traktat me akordim anonim çdo shtet Evropion në pozitë të çojë më tutje pricipet e këtij Traktati dhe të kontribojë në sigurinë e zonës së Atlantikut të Veriut. Çdo shtet i ftuar mund të bëhet Palë e këtij Traktati duke depozituar dokumentacionet e pranimit në Qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Shteteve të Bashkuara do të njoftojë çdonjërën nga palët për depozitimin e çdo dokumentacion të tillë pranimi.

Vendet anëtare

Aktualisht NATO ka 26 shtete anëtare (nga të cilat 21 janë anëtarë të Bashkimit Evropian).

Foto te delegacionit Shqiptar:

Albania in Nato

Delegacioni Shqiptar ne SamitAlbania in Nato

Sekretari i Pergjithshem i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer fton Shqiperine dhe Kroacine ne NATO.Albania in Nato

Fjalimi i Presidentit Bamir TopiAlbania in Nato

Delegacioni shqiptar duke hyre ne sallen e punimeve te Samitit.Albania in Nato

Kryeministri Berisha me Romano ProdinAlbania in Nato

Familja e Madhe e Natos ku tani ka dhe ftesen Shqiperia Apo sic bota e quan ALBANIA

Fotot jane marre nga : Faqja Zyrtare e Keshillit te Ministrave

Pergatitur nga Gazetaria : Dhurata Milori

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama