Rreziku i depresionit eshte i lidhur me varesine ndaj internetit

Rreziku i depresionit eshte i lidhur me varesine ndaj internetit

Në studim i ri shkencëtarëve amerikanë doli në konkluzionin se varësia ndaj internetit, veçanërisht socializimi është shumë i lidhur me depresionin.

Një total prej 1379 njerëzve, plotësuan një pyetësor në internet së bashku me pyetësorin e depresionit dhe së bashku me 1.2% të individëve të cilët ishin identifikuar si vartës të internetit.

Ato të cilët ishin të varur nga interneti u zbuluan se ishin në depresion të moderuar në të rëndë, krahasuar me ato që nuk ishin të varur. Megjithatë, kërkuesit thanë që nuk është e mundur për të përcaktuar nëse njerëzit me depresion kishin më pas varësi ndaj përdorimit të internetit ose nëse përdorimi i internetit bënte që njerëzit të kalonin në depresion.

Grupi i varësisë së internetit ishte më shumë i angazhuar në faqet zyrtare të seksit, lojërave dhe komunikimit me njerëzit e tjerë, thanë autorët. Meshkujt shfaqën më shumë tendenca varësie sesa femrat.


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama