Poltrinet

Ata jan të gatshëm në gjdo situatë,
Vetën duk lavdëruar, ditën të bëjn natë,
Aftësi kan të t`merrësheme, njerëzit me i mashtruar,
Gjithnji janë të gatëshëm gjendëjes me ju adaptuar,

II.

Kur populli është në robëri, ata ndërrojn zagarët,
Kur flitët për liri, ata janë të parët,
Kur fillon lufta çlirimtare, nuk ndihen të gjallë,
Kur ndodhë çlirimi, ata gjindën në ballë,

III

Në ballë të kolonës çlirimtare, ata brohoritin,
Të getëshëm vetin sheshazi ta ngritin,
Kinse, “sa ma larët moralin popullit të ja ngritin”,
Qëllimin e kan,  kontributin e lirisë ata ta grabitin,

IV

Kur ndodhë e dashura Liri,
Ata t`parët turrën,
Që të gjejnë mundësi,
Me çlirimtarë të “mburrën”
Nën bisht dukë ju hi
Ndonjë ashtë të cofët me lëpi


Mustafa Hoxha
Olten, Zvicër
Gusht 2008.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama