Ndihma financiare per banese

Ndihma financiare per banese
Me ekonomi familjare nenkuptohen personat qe jetojne ne te njejten banese. Ndihma financiare per banese i miratohet te gjithe ekonomise familjare bashkarisht.

Gjerat e meposhtme influencojne asistencen per banese dhe pjesen e qerase qe duhet paguar vete.

    * numri i personave te familjes
    * komuna ne te cilen ndodhet banesa, madhesia e baneses, viti kur eshte ndertuar banesa si dhe menyra se si ngrohet banesa
    * shpenzimet per jetese te familjes
    * sasia totale e te ardhurave mujore bruto te familjes
    * kapitali

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama