ME IKU SHOKU

Me iku, me ikushokuim.
Meiku ne Itali.
Ketefotografi
Me la per kujtim.
Kubentebuzeqeshe
Shoku im.
Po ne syte, ne syte,
Sa shumetrishtim...
Fotografinembaj ne gji
Dhe me troket ne zemer,
Me flet per njeemer, per njenjeri
Qemundtashohinshtrember ne ltali.
Emer qekushs'injohutemeta
Njeriishtypurngajeta
Vjentekti, Itali,
Per ca liretateshkreta.
Ah, Itali, Itali!
Nga ta dish ti,
C'esht'ai emer.
N ga ta dish ti,
C‘ thesareka ne zemer
Ai njeri.
Emerqe do tem'ilendoje
Plaget e miatekujtimit.
Njeriimbytur ne detine mergirnit,
Shokuqe do tememungoje
Ne diten time tevarrimit.

 

 

14.6.2004


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama