Gjuha Shqipe si nje burim i gjuheve te huaja

Gjuha Shqipe , si nje burim i gjuheve te huaja

Një e vërtet e pamohueshme mund të jetë fakti se gjuha shqipe është një çelës për të gjitha gjuhët ose mund të jetë një burim i gjuhëve të huaja dhe të tjera . (cila do qoftë ajo gjuhë)


“Hirësi , shqiptarët merren vesh me perëndinë më lehtë me shqipen se sa me greqishten tuaj” – thoshte prifti ortodoks i Shqiptarisë At Stathi Melani dhe e kishte mirë atë që thoshte . Gjuha jonë e bukur shqipe është gjuhë e perëndisë , sepse zoti ynë mendon , flet shqip dhe nuk i bën këto në gjuhë të tjera të botës .


Ka raste që gjuha shqipe , i dijë dhe i zbërthen emrat e perandorëve të lashtë si p.sh Athina – A-thëna – E Thëna , Afërdita – Afër-dita e shumë emra të tjerë të banorëve dhe të perandorëve , që kanë lënë gjurmë .


Po anglishtja , a është degë e gjuhës shqipe ?


Kur e dëgjon këtë fjalë , shumica janë dhe bëhen skeptikë , por faktet e reja që kanë dalur , të bëjnë të kuptosh , se anglishtja mund të jetë një degë e gjuhës shqipe .
Gjuha angleze është një miksim midis latinishtes , britanishtes së vjetër si dhe gjuhës së saksonëve . Sipas shumicës së historianëve botëror gjuha më e vjetër në Europë është gjuha shqipe pastaj vjen armenishtja , madje ka nga ata që thonë se Shqipja është nëna e të gjitha gjuhëve të botës .


Më poshtë , do të japim disa fjalë nga mijëra të tjera të gjuhës angleze që kanë një domethënie të caktuar edhe në gjuhën e bukur shqipe .
Le të bëjmë pak etimologji të thjeshtë :


– Marim fjalët : See vjen nga fjala shqip shi shikoj syri-siri si i thonë gjirokastritët .
-SEEM (sim) nga anglishtja do të thotë më duket apo më ngjan me atë pra në shqip do të bënte fjala shim shi .
-SHOW Nga anglishtja ka kuptimin e shfaqjes dukjes apo spektaklit e cila e ka origjinën tek folja shi shoh e shqipes .
-SECRET nga fjala shqipe she që bën fshe ku f ka rënë në prononcim dhe kret që janë kryet . Pra fshekret do të thot fsheh kryet .
-RUNE quhet një sekret i mistershëm dhe i fshehtë . Fjala ka lidhje me shqipen ruan që në gegnisht bën rune
-LEAVE iki largohem e len vetëm .
-ALLOW(ellou) nga anglishtja do të thotë lejoj . Fjala e ka origjinën sipas etimologëve nga folja LON .
-ALONE (elone) nga anglishtja është i lënë vetëm pra e-lone e lënë i lënë vetëm .
-Fjala RE që ka kuptimimin e bie apo re posht rash e shoqëruar me fjalën LE ka formuar disa fjalë interesante :
-RELAX—nga rilaks re+lash
-RELAY —nga ri+le
-RELEASE—ri+lis le liroj
-COLONY e ka origjinën tek fjala latine kolere që tregon vendosjen në një vend të caktuar .
-SEER nga anglishtja do të thotë fallxhor , apo që shikon fatin me rrenj te fjala shi . edhe shqipja e ka një fjale të till , si me hodhi sirr .
-DARK —errësirë ndërsa ne kur zhduket dielli i themi erdhi darka .
-MILK—–Mund të themi se fjala qumësht me milk nuk kanë kurrfarë lidhje , por procesi i nxjerrjes së qumështit quhet mjeljë ose në veten e parë urdhërore mile lopën pra mil+k .
-crazy—krejzi kre janë kryet + zi i janë errur kryet koka .
-come—vjen për të ardhur për të ecur njeriu përdor këmbët pra kam . (come)
-door—- der dera që e hapim me dorë .
-AM—–i am apo a jem pra am është jam .

“Do të vijë dita kur Gjuha Shqipe do të bëhet çelësi i shpjegimeve të sekreteve të mëdha” – Friedrich Maximillian Muller (December 6 , 1923 – October 28 , 1900)

Gjithashtu ka edhe disa fjalë që kanë prejardhjen nga gjuha shqipe dhe ajo gjuhë është gjuha etruske . Më poshtë janë disa fjalë etruske që kanë përputhje me Gjuhën e bukur Shqipe:


ETRUSKISHT————-SHQIP
Kortona ——————-Gurtona , nga fjala gur+tona
Ap————————-Hap
Athna———————-At , baba
Ast————————-asht , është
Zar————————-Zjarr
Vaze————————Vajzë
Vras————————Vras
Nuna————————Nëna
Lur————————–Lyr
Preve———————–Preva
Dalius———————–Dal
Maie————————Maje
Neri————————-Njeri
Kru————————–Ekry pra e bërë e kryer
Dhushk———————-Dushk
Etna————————-Etrit
Ve—————————Ve , vendos
Vanth————————Vand
Se—————————-she
Sil—————————-sill
Tesi————————–Deshi
Calus————————Kale
Repin————————RRepin
Ape rucen——————-Hape ruken apo rrugën


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama