Fjale te Urta

Fjale te Urta

Shqipëria është e vogël, po shqiptarët janë shpirtmëdhenj. Shqiptari vetin e jep e shokun s'e jep. Duaje atdhenë si shqiponja folenë.

  • Fjale te urta

    17 vite më parë
    Fjalë të urta

    Shqipëria është e vogël, po shqiptarët janë shpirtmëdhenj. Shqiptari vetin e jep e shokun s'e jep. Duaje atdhenë si shqiponja folenë.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama