Dhimitër Xhuvani

Dhimitër Xhuvani

Dhimitër Xhuvani lindi më 1934 në Pogradec. Studioi letërsi në Tiranë dhe në Institutin e Letërsisë "Gorki" të Moskës. Vdiq në Tiranë më 19 tetor 2009

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama