Shqipëria përballë pushtimit Osman 1385-1443

Shqipëria përballë pushtimit Osman 1385-1443

Regjimi Feudal Ushtarak Osman në Shqipëri

Rrjedhimet e sistemit të timarit

Rrjedhimet e sistemit te timarit

Vendosja e sistemit të timarit ndryshonte raportet e pronësisë mbi tokën, që ishte çështja themelore për jetën ekonomike, shoqërore e politike të vendit dhe që përcaktonte shkallë

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Kryengritjet AntiOsmane në Shqipëri. (vitet 30 të shek. XV)

Gjendja politike në Shqipëri pas kryengritjeve të viteve 30 të shek. XV

Gjendja politike ne Shqiperi pas kryengritjeve te viteve 30 te shek. XV

Gjatë viteve 30 të shek. XV shqiptarët për herë të parë i thyen ushtritë osmane në disa beteja. Me gjithë këto fitore, lufta e tyre nuk dha përfundimet e dëshiruara, sepse mungoi bashki

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Rimëkëmbja e shtetit të Kastriotëve dhe formimi i Lidhjes Shqiptare të Lezhës

Kuvendi i Lezhës dhe krijimi i Besëlidhjes Shqiptare (2 mars 1444)

Kuvendi i Lezhes dhe krijimi i Beselidhjes Shqiptare (2 mars 1444)

Çlirimi i vendit me kryengritjen e përgjithshme të vitit 1443, ishte një fitore historike që duhej mbrojtur e çuar më tej. Përvoja e deriatëhershme shqiptare e ballkanike, sidomos kryengritjet e viteve

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama