Shoqëria Shqiptare dhe Kultura në Mesjetë

Shoqëria Shqiptare dhe Kultura në Mesjetë

Shoqëria Shqiptare

Ndjenja fetare te shqiptarët

Ndjenja fetare te shqiptaret

Gjithçka flet për atë që feja dhe ndjenjat fetare qenë rrënjosur dhe qenë pjesë e pandarë e jetës dhe e ekzistencës. Por duke folur për ndjenjën fetare (besimin) të shqiptarë

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Kultura Shqiptare në Mesjetë

Artet figurative. Piktura mesjetare

Artet figurative. Piktura mesjetare

Krahas degëve të tjera të kulturës, në mesjetë morën zhvillim edhe artet figurative. Skulptura si gjini kryesore e arteve figurative, ashtu si në vendet e tjera të Europës Juglindore edhe në toka

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama