Elektriciteti

Elektriciteti

Në vitin e largët 1800, Michal Faraday, zbuloi fenomenin “induksion elektromagnetik”, mënyrë kjo shkencore e cila thotë se nëse një magnet lëvizë nëpër një qark prej teli ky i fundit mund të elektrizohet. Më 1882, Thomas Edison hapi impiantin e parë elektrik në Nju Jork. Gjeneratori elektrik i Edisonit ishte një version i një eksperimenti të madh. Sot centralet elektrike janë të mëdha dhe janë të kontrolluara me anë të kompjuterëve, mirëpo procesi kryesor është prapë i njëjtë siç ka qenë 120 vjet më parë kur është ekperimentuar nga Edisoni dhe Tesla.

  • Paisjet shtepiake

    13 vite më parë
    Paisjet shtepiake

    Cdo paisje harxhon energji elektrike ne varesi te fuqise se tyre, po japim disa vlera ne kete tabele per te informuar qytetaret se sa harxhojne ne shtepi..

  • Si vjen elektriciteti nëpër shtëpitë tona?

    Nuk është edhe aq lehtë që elektriciteti të vie nëpër shtëpitë tona. Rryma e kalon një rrugë të gjatë derisa të vjen tek ne. Në fakt centrali elektrik ku prodhohet rryma elektrike mund të jetë me qindra kilometra larg nesh. Gjithë shtyllat elektrike dhe telat që ne shohim përgjatë largpërçuesit e deri te shtëpitë tona, quhet: transmision elektrik, apo sistem distribuimi (s

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama