Arte Figurative, “Puthja”. Autore Floriana Paskali, 2008. Veper e krijuar me bazorelievin me te njejtin titull te Odhise Paskali. Ruhet ne nje koleksion privat.

“Puthja”. Autore Floriana Paskali.