Cfare eshte Dhoma e Tregetise?

Cfare eshte Dhoma e Tregetise?
 Çdo Dhome Tregetie ka Regjistrin e Ndermarrjeve, nje zyre te gjendjes civile te ndermarrjeve qe punojne ne ate province. Dhomat e Tregetise vene ne dispozicion dokumentat e plota te çdo lloj ndermarrjeje qe kryen punen e saj mbi territorin shqiptar.

Perveç kesaj prane Dhomes se Tregetise mund te meren dhe autorizimet e nevojshme per punen e ndermarrjes (Autorizimet e gjendjes civile, nder te cilat Autorizimi antimafia, Certifikata, Deftese aftesie, etj), dhe te tjera deftesa, autorizime, liçensa dhe denoncime per fillimin e aktivitetit. Dhoma e Tregetise furnizon dhe sherbime ne fushen e formimit, te internacionalizimit dhe jep te dhena ekonomike.

Ne fund, Dhomat e Tregetise realizojne sherbime per zgjidhjen e mosmarreveshjeve (aktivitete arbitrazhi ose gjykimi, vendimi).


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama