Islami

Pesmëdhijetë shekuj ngrinë flamurin e Lirisë,
Qëndron Lapidarë në shërbim të njerëzisë,
ҁ`prej kur ndrite botën, të çetë nukë të lane:
“Ty për të çfarosur ” shtatëmëdhijet lufta i bajnë,

II.
Vijnë dukë u “zotuar te sjellin demokraci”,
ku shkelë këmba e tyre ndodhë tragjedi,
lavderohën se vijn “për të sjellë progresë”,
ku shkelë këmba e tyre edhe toka vdesë,

III.
Thojnë: “bijnë, bujari, kënaqësi dhe kulturë”,
ku shkelë kambë e tyre vetëm ndodhë torturë,
aspakë nuk skuqën botën dukë plaqkitë,
qëllim kan gjakëpirësit: “Ty fare me të çitë”,

IV.
Premtojnë ndihma: “popujve me u derguar”,
bijne atomë “fisnikë” planët me i zbatuar,
eksperiment “humanitarë” ne njerëz më ushtruar,
me të vetminë plane: “Ty me te shkatrruar”,

V.
Organizojnë tryeza të ndryshme, dukë ngrër e pirë
me një pikë rëndë të ditës të pregatitur mirë,
me e kthye ym-metin Tënd prej dritës në errësirë,
në errësirë të ndytë; kinse: “gjyshët kan besuar”,
andaj: në besimë të parëve, të gjithë me u konvertuar”,

VI.
Mirë e kan të ditur,
se besimtarët në Krijuesin sa ç`janë,
shtatëmëdhijet lufta kundër tyre,
dhe më të çelikosur i banë,

VII.
Gënjeshtra dhe intriga, sa ma shumë të mbështjellinë,
aqë më tepër Krijusin në zemëra të njerzimit e mbjellinë,
dhe atë, jo vetëm në lindëje edhe përendim,
por, në tër ruzullin tokësore ku besimtarët kënaqësi
të pa matur-shpirtërorë ndaj Krijuesitë ndijnë,

VIII.
Tani është në vepër
Lufta e shtatëmëdhijet,
Muslimanët gjdo ditë shumohën,
kjo është më se e vërtetë,

IX.
Propagandë kundër Krijuesit nuk ndalën të turthurojnë,
por, aq më tepër besimtarët me Krijuesin i bashkojnë,
në vend të çetësohen, realitetin të kuptojnë,
e me botën Islame progrese të ndertojnë,
ata në drejtimë të kundërt me shekuj lavërojnë.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama