Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Kushtuar Resulull-llahit s.a.v.s.


Në emër të Krijuesit që i besojmë,
I Cili të gjitha i ka pa kufi,
Ti na mësove jetë të këndshme të gëzojmë,
Dukё jetuar me jetë plot knaqësi,

II.
All-llahu xh.sh. të dërgoi,
Kur bota ishte në errësirë,
Me emrin MUHAM-MED të pagëzoi,
Për të na sjellë dritë, dhe çdo të mirë,

III.
Ti na udhëzove në të mbarën,
Si të rrojmë në këtë jetë,
Ti na tregove të Parën,
TË MËSOJM ME EMËR TË KRIJUESIT
TË VËRTETË ,

IV.
Pa ndërpre na mësove të dhembshmen,
Se, kjo jetë është kalimtare,
Ti, na gëzove me të këndshmen,
Po, na tregove dhe se si mund të dalim fare,

V.
Ti na edukove,
Të jetojmë në pastërti,
rrugën e vetme na skjarove,
Se si ne Xhen-net mundemi me mbërrit

VI.
Ti durove paqen,
Dhe tërë çka sjell gëzim,
Ti na trasove rrugën,
Se si para All-llahut të dalim,

VII.
Por, pos të tëra dritave,
që tërë njerëzimi i dëshiron,
Ti na i mësove dhe rreziqet,
tё cilat në Xhehen-nem na qojnë.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama