Ngritja e Lëvizjes Kombëtare në vitet. Lidhja Shqiptare e Pejës (1899-1900)

Ngritja e Lëvizjes Kombëtare në vitet. Lidhja Shqiptare e Pejës (1899-1900)

Lëvizja autonomiste në vitet 1896-1897

Besëlidhja Shqiptare e vitit 1897 dhe qëndresa e armatosur kundërosmane

Beselidhja Shqiptare e vitit 1897 dhe qendresa e armatosur kunderosmane

Të bindur se e vetmja rrugë për t’u bërë ballë ndërhyrjeve të shteteve fqinje në Shqipëri dhe për të siguruar autonominë e saj, ishte organizimi i një lëvizjeje të

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Lidhja Shqiptare e Pejë (1899-1900)

Lufta e Lidhjes kundër administratës osmane dhe shtypja e saj (tetor 1899 - dhjetor 1900)

Lufta e Lidhjes kunder administrates osmane dhe shtypja e saj (tetor 1899 - dhjetor 1900)

Në vjeshtën e vitit 1899 lëvizja kombëtare, e udhëhequr nga Lidhja Shqiptare e Pejës, hyri në një fazë të re, filloi lufta kundër administratës osmane në tërësi për t&eum

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama