Përhapja e Fesë Islame

Përhapja e Fesë Islame

Ndryshimet në strujtyrën fetare të Popullit Shqiptar.
Përhapja e fesë Islame

Rrjedhojat e përhapjes së islamit në tokat shqiptare

Rrjedhojat e perhapjes se islamit ne tokat shqiptare

Përhapja e islamizmit në trojet shqiptare ishte një proces me rrjedhoja të shumanshme për jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore të popullit shqiptar. Rezultati kryesor i këtij procesi ishte fakti se n&e

21 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama