Zhvillimi Ekonomik i Tokave Shqiptare

Zhvillimi Ekonomik i Tokave Shqiptare

Vendosja e plotë e sistemit të Timarit në Shqipëri.
Format e pronësisë

Detyrimet e fshatarësisë shqiptare

Detyrimet e fshataresise shqiptare

Fshatarësia shqiptare, e përfshirë në sistemin e timareve, kishte një varg detyrimesh që kalonin në dobi të spahiut dhe të shtetit osman.Detyrimet në dobi të spahinjve përfshinin pjesën

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Krahinat malore të vetëqeverisura.
Shtrirja territoriale dhe organizimi autonom

Institucioni i bajraktarëve

Institucioni i bajraktareve

Nevoja e ngutshme e Perandorisë Osmane për t’i plotësuar me ushtarë me pagesë radhët e forcave të rregullta të armatosura, që ishin zbrazur nga dezertimet e spahinjve dhe jeniçerëve, u b&

22 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Depërtimi i spahinjve në krahinat autonome

  Depertimi i spahinjve ne krahinat autonome

  Në vitet 70 të shek. XVI u rritën më shumë përpjekjet e pushtetit osman për të vënë malësitë e vetëqeverisura nën administrimin e saj të drejtpërdrejtë. Duke pë

  22 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Krahinat malore

  Krahinat malore

  Përveç zonës së timarit, rajonet e tjera ishin krahinat malore autonome të njohura ligjërisht nga pushteti qendror. Në këtë zonë bënin pjesë ato krahina, që i bënë qënd

  22 vite më parë | Lexo më shumë »

Zona e Çifligut

Marrëdhëniet çifçi-çifligar

Marredheniet cifci-cifligar

Në varësi të shkallës së shpronësimit të çifçiut, ndërmjet çifligarit dhe çifçiut u vendosën disa lloje marrëdhëniesh, si: sistemi i një të tretë

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama