Shqiptarë dhe ndryshimet etno-politike e shoqërore-ekonomike në mesjetën e hershme

Shqiptarë dhe ndryshimet etno-politike e shoqërore-ekonomike në mesjetën e hershme

Shqiptarët dhe ndryshimet Etno-politike e shoqërore-ekonomike në mesjetën e hershme

Shqiptarët e hershëm dhe “Kultura e Komanit”

Shqiptaret e hershem dhe “Kultura e Komanit”

Në vitin 1898 u ra në gjurmë të një varreze të madhe, pranë Kalasë së Dalmaces, në fshatin Koman të Pukës. Në vazhdim u zbulua një numër i madh varrezash të ngjashme, rre

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Organizimi shtetëror dhe jeta politike.

Kryengritjet e mëdha antibizantine të shek. XI

Kryengritjet e medha antibizantine te shek. XI

Bazili II ishte perandori i fundit i dinastisë maqedone që mundi të ruajë ekuilibrin e brendshëm shoqëror e politik midis interesave të shtetit, atyre të aristokracisë feudale dhe të fshatarësis&

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama