Vështrimi për librin “Shoqëria Kulturore Artistike “Maja e Karanfilit” Plavë – Gusi” (Monografi) të autorës së re Rilinda T. Gjonbalaj

NGA MA. SC. FATMIR HALIMI 

KORRIK 2020

Botues: Shtëpia botuese ProkultPress, Prishtinë , 2020

Për ne si botues nga Prishtina ishte kënaqësi e veçantë që ta marrim për sipër botimin e librit monografi të autores Rilinda Gjonbalaj për disa arsye, sepse përmes këtij libri për shqiptarët e Kosovës por edhe më gjerë po hapet njëdritare e re e njohjes, që deri më sot pak kush e ka njohur Malësinë e Plavës dhe Gusisë.

E veçanta tjetër është se ky libër përmes njëShoqërieKulturoreArtistike‘Maka e Karanfilit’, e cila qenka themeluar në vitin 1989, së pari nëVuthaj, për ne në Kosovë dhe më gjerë do të mësojmë se si është mbajtur jeta kulturore artistike e shpirtërore e shqiptarëve në këto treva, për gjatë 30 viteve me radhë.

Rilinda duke qenë edhe pjesëpërbërëse e kësaj shoqërie, që nga mosha 5 vjeçare më sëmiri a i ofron të gjitha të dhënat për SHKA “Maja eKaranfilit”, për jetën atje për vështirësitë e themelimit dhe për mbajtjen gjallë të kësaj shoqërie ndër vite, pra ajo më mirë se çdo kush tjetër arrin që këtij libri t’i jep formë dhe t’ia jep të gjitha konditat e një libri monografi, i cili do tëjetë shumëirëndësishëm si për neve këtu e po ashtu është për shqiptarët në Mal të Zi.

Libri“Shoqëria Kulturore Artistike “Maja e Karanfilit” Plavë – Gusi”, në vete përmbanthemelimin e shoqërisë, i cili është themeluar në vitet më të veshtira për shiqiptarët edhe të popujve të tjerë në Evropën lindore,pasi që në këtë vit do të ndodhin ndryshime të mëdha në sistemet shoqërore. Mandej vazhdon me kryetarët që e kanë udhëhequr shoqërinë dhe më anëtarët që ka pasur përgjatë 30 viteve.

Nga Bota Sot.