Skena e ringjalljes së Krishtit me autor Johan Çetiri. Ikona është pjesë e koleksionit në muzeun e Ikonografisë Onufri.

Skena e ringjalljes së Krishtit me autor Johan Çetiri. Ikona është pjesë e koleksionit në muzeun e Ikonografisë Onufri.