Pamje e pjesshme e Peranikut (perparses) se Veshjes me Xhublete, nga zona e Pukes