Shpërndarja e pasaportes biometrike

Çdo shtetas, qe ka aplikuar mund te tërheqë pasaportën biometrike 15 dite pas aplikimit ne drejtoritë/komisariatet e policisë
Tërheqja e pasaportës biometrike kryhet nga aplikanti, kujdestari ligjor për shtetasit nen 16 vjeç ose persona te autorizuar me prokure te posaçme si dhe pjesëtar i afërt i familjes (bashkëshorti/ja, prindi,fëmija)

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama