Shërbimi i Gjendjes Civile

1. Ligji

Ligj Nr. 10 129, datë 11.5.2009 Për Gjendjen Civile

2. VKM

VKM NR.418, datë 27.4.2009 - Për njohjen dhe përdorimin e letërnjoftimit si dokument identifikimi

VKM Nr.550, datë 1.8.2003 - Për tarifat e shërbimeve që kryhen nga shërbimi i gjendjes civile

3. Udhëzime


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama