Ri-aplikimi për Pasaporte Biometrike

Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te ri-aplikoje për pasaporte biometrike në zyrat e aplikimit ne rastet e mëposhtme:
•    Humbje/vjedhje e pasaportes biometrike
•    Dëmtim te pasaportës biometrike
•    Ndryshime ne te dhënat e gjendjes civile te shtetasit

Dokumentet e nevojshme për ri-aplikimin

Për te ri-aplikuar për pasaporte biometrike, dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqesë janë:

Kuponi i pasaportes biometrike për aplikim (kupon i pagesës , i cili blihet pranë çdo zyre te postes shqiptare)
Ne rastin e humbjes/vjedhjes se dokumenti, vërtetimi i deklarimit te humbjes/vjedhjes se pasaportes biometrike pranë komisariatit te policisë përkatës
Ne rastin e dëmtimit, aplikanti dorëzon pasaporten biometrike ne zyren e aplikimit, për te cilën mbahet një procesverbal, një nga dy kopjet e te cilit e merr aplikanti

Letërnjoftim për shtetasit mbi 16 vjeç

Per shtetasit nën 16 vjec, një nga dokumentet e meposhtme:
•    Pasaporta.
•    Certifikatë personale me fotografi

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama