Permiresim tek Pyetje-pergjigje

Pas kerkeses se nje nga anetaret, tek seksioni i Pyetje-Përgjigje është shtuar dhe mundësia e vendosjes së një përshkrimi bashkë me pyetjen. Gjithashtu një modifikim i vogël është bërë dhe në shtimin e pyetjeve të reja.
Tani çdo anëtar merr 4 pikë për çdo pyetje te re.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama