Pajisja me pasaportë biometrike

Çdo shtetas pajiset me pasaporte biometrike

Çdo shtetas nen moshën 16 vjeç, mund te pajiset vetëm me pasaporte biometrike

Cdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te pajiset me letërnjoftim dhe pasaporte biometrike

Shtetasit mbi moshën 16 vjeç mund te kryejnë një aplikim te vetëm për t’u pajisur njëkohësisht me letërnjoftimin dhe pasaportën biometrike

Çdo shtetas mbi moshën 16 vjeç mund te aplikoje dhe te pajiset me pasaporte biometrike, vetëm pasi te jete pajisur me letërnjoftim

Ne rast humbje/vjedhje/dëmtimi/apo ndryshime ne te dhënat e gjendjes civile, shtetasi mund te kryejnë ri-aplikimin për pasaporte biometrike në zyrat e aplikimit

Shtetasit nen moshën 16 vjeç pajisen me pasaporte biometrike si me poshtë:

•    0 vjeç deri 6 vjeç, do te pajisen me pasaporte biometrike, pa u marre shenjat e gishtave.
•    6 vjeç deri 16 vjeç, gjate aplikimit për pasaporte biometrike, do t’u merren përveç te tjerave edhe shenjat e gishtave

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama