Nafta e Albpetrolit me cmim burse

Nafta e 'Albpetrolit', me çmim burse
Produktet e kompanise shteterore te naftes, “Albpetrol”, do te shiten me çmim burse, duke synuar rritjen e te ardhurave per shoqerine qe eshte ne prag privatizimi. Aktualisht, kompania operon me çmime fikse teper te uleta, te cilat vendosen dhe rishikohen me kontrate, ndersa me rregullin e ri, do t’i shese sipas çmimit te burses, qe aktualisht eshte i larte, rreth 75 dollare per fuçi. Megjithate, vendosja sipas kushteve te burses e ben “Albpetrolin” te jete ne varesi te tregjeve te huaja dhe ne rast ulje te çmimit, atehere edhe kompania eshte e detyruar t’i pergjigjet sjelljes se tregut nderkombetar.

Vendimi eshte marre nga qeveria me 16 qershor, me nje akt normativ dhe me propozim te ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes.

Ndryshimi prek ligjin “Per hidrokarburet”, nenin 12 qe flet per kerkimin dhe prodhimin, ku thuhet se “marreveshja ‘Albpetrol’ lejon kompanine t’i tregtoje produktet hidrokarbure per tregun vendas apo per eksport sipas çmimit te burses nderkombetare per hidrokarburet”.

Me çmimet aktuale ne tregje, fitimet e kompanise do te ishin te konsiderueshme, per rrjedhoje edhe detyrimet qe paguan ne shtet ne forme taksash do te jene te larta. Specialiste te fushes shpjegojne se nisur nga cilesia e naftes vendase, jo i gjithe çmimi ne burse do te merret ne konsiderate, por mund te operohet duke vendosur nje nivel zbrites fiks per çdo fuqi.

Te dhenat e pesemujorit tregojne se kompania po i rrit te ardhurat nga shitja e naftes bruto (te paperpunuar). Vetem per buxhetin e shtetit, kompania ka derdhur ne forme taksash rreth 8 milione dollare. Aktualisht ministria e ka nxjerre ne shitje “Albpetrolin”, proces qe pritet te mbyllet brenda vitit.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama