Lidhja e martesës

Martesa lidhet publikisht përpara nëpunësit të gjendjes civile, të cilit i është bërë kërkesa për shpallje.

Ne qofte se njeri nga bashkëshortet për shkak te sëmundjes, ose për ndonjë pengese tjetër te justifikuar (vuan dënimin ne institucionet e vuajtjes së dënimit, etj) është në pamundësi për të shkuar në zyrën e gjendjes civile të komunës ose bashkisë, atëherë nëpunësi i gjendjes civile shkon në vendin ku ndodhet bashkëshorti (bashkëshortja) që ka pengesë dhe lidh martesën, sipas procedurës së parashikuar në nenin 30 të Kodit të Familjes.Artikujt e fundit


Reklama

Reklama