Deklarimi i vdekjes për shtetas të huaj dhe personat pa shtetësi kur vdekja ndodh në territorin e Republikës së Shqipërisë

Akti i vdekjes për shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi të cilët vdesin në territorin e Republikës së   Shqipërisë mbahet në zyrën e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna ku ato janë të regjistruar ose ku ka ndodhur vdekja.

Dokumentacioni qe duhet te paraqitet pranë zyrës se gjendjes civile për regjistrimin e vdekjes (çregjistrimin), për shtetasit e huaj


• Raporti mjekësor ku te jene saktësuar identiteti, fakti, koha dhe shkaku i vdekjes;
• Pasaporta e të ndjerit.

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama