Aplikimi për pasaporte biometrike

Aplikimi për pasaporte biometrike behet në zyrat e aplikimit, qe ndodhen pranë Zyrave te Gjendjes Civile, ne Njësitë e Qeverisjes vendore
Çdo shtetas nen moshën 16 vjeç aplikon për pasaporte biometrike, vetëm ne prezence te paktën te njërit prej prindërve, te kujdestarit ligjor ose te përfaqësuesit me prokure te posaçme.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama