Aplikimi për Letërnjoftim

Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund të aplikojë për letërnjoftim në zyrat e aplikimit pranë Njësisë së tij të Qeverisjes Vendore.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama