Aplikimi - Pasaporte

•    Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te kryeje një aplikim të vetëm në zyrat e aplikimit për tu pajisur me letërnjoftim dhe pasaporte biometrike
•    Ne rast humbje/vjedhje/dëmtimi/apo ndryshime ne te dhënat  e gjendjes civile, shtetasi mund te kryejnë ri-aplikimin për dokumentet e identitetit (letërnjoftim /pasaporte biometrike) në zyrat te aplikimit

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama