Restaurohet  Ura e Nivanit, Zagori. –

Instituti I Monumenteve te Kultures

Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, në mbledhjen e fundit të muajit maj, miratoi: “Projekt restaurimin e Urës së Nivanit”, hartuar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.

Ura e Nivanit, monument kulture i kategorisë së I-rë, ndodhet mbi lumin e Zagorisë, në Nivan, Gjirokastër, është një monument me histori të pasur dhe arkitekturë të veçantëpi.

Nga: FB Spiro Nika.