Pranvere e vonuar, por Ajo e plotefuqishme pushton natyren. Kryezi-Puke.

Kryezi-Puke. Foto Jaho Brahaj

Foto Jaho Brahaj.