Pjate dekorative Shqiptare e viteve ’50.-

Pjate dekorative me nje pikture shqiptare te viteve’50 te shek. kaluar.
Duhet vleresuar puktura shqiptare qe eshte perzgjedhur per kete suvenir ne ato vite.

?