Parmenda dhe Djepi

Parmenda dhe Djepi -Simbole te Jetes. (Zym Kosove).

Foto nga Ekspozita Muzeale ne nje banese ne fshatin Karashengjergj, Zym, Kosove. 
– Banesa eshte e Ton Pal Kajtazit,.

Parmenda dhe Djepi -Simbole te Jetes.

Na Ekspozita Muzeale ne banesen e Ton Pal Kajtazit ne Fshatin Zym, Kosove.