Njerzimi duhet te ruaj pasurine e gjelber, perndryshe Katastrofe.

Motive sipas Kryqave te drurit ne varrezat e Shqiperise se Veriut.
Autor Jaho Brahaj, Akrilik, 2018.

Motive sipas Kryqave te drurit ne varrezat e Shqiperise se Veriut. 

Huazim nga FB: J. Brahaj