Nga: Rita Kalaj Shkurtaj. –

Mullini i Tuzit.
Në kërkim të objekteve më të hershme të zhvillimit social, që dëshmojnë një cilivizim bashkokor dhe jetik në plotsimin e nevojave biologjike qe banoret malsore kishin (për tu ushqyer dhe veshur) kudo në trevën e Malësisë së Madhe, kerkimin e nisje nga rrjeldha më e afërt e Lumit Cem, dhe i pari objekt në llojin e vet ishte Mullini i Ujit në qender te Tuzit, fare pranë Kishës së Shën Antonit.
Siç shihet edhe nga fotot ky objekt është akoma në gjëndje të mirë edhe pse nuk është funksional, pasi teknologjia e sotme i ka zëvendësu këto objekte me fabrika të sofistikume, sa materjen ta shndërrojnë disaherë nga gjendja e saj fillestare.

 

Megjithatë përveç nostalgjisë mund të themi se keto burime jete natyrale ishin dhe mbeten të pazevebdesueshme për nga vlera shëndetsore dhe ekologjike.
Mirnjohje e respekt të veçantë për antarët e OJQ Labeatët, që më shoqëruan dhe prezantuan aspektet e pafundme kulturore e sociale të hershme e aktuale të Malsinë nën Malin e Zi.