Amatore, pa mjeshtri. Motiv nga nje gdhendje guri ne kishen e Shen Thanasit – Voskopoje. Akuarel. Autor: J . Brahaj – Nga  Cikli “Motive te gurgdhendjeve te Varreve Tona”.

Autor Jaho Brahaj.