Libri  “Monedhat e Dyrrahut dhe të Apollonisë”
Autor: Hasan Ceka

Gjatë antikitetit, dy qytetet e mëdha të Ilirisë, Dyrrahu dhe Apollonia kanë zhvilluar një veprimtari të gjerë e të pasur në fushën e prerjeve monetare. Monedhat e prera prej tyre përbëjnë dëshmi që flasin më qartë se çdo burim tjetër antik për rëndësinë politike e ekonomike që patën këto metropole.

Libri  “Monedhat e Dyrrahut dhe të Apollonisë”

Libri përfshin studimin e monedhave të prera nga dy qytetet dhe dy katalogë të bashkëlidhur tekstit. Këtu është bërë një përmbledhje dhe një përshkrim i të gjitha prerjeve në argjend e bronz të Dyrrahut e Apollonisë. Materiali numizmatik i trajtuar këtu u nxorr kryesisht nga koleksioni numizamtik i Muzeut Arkeologjik.

Libri eshte botuar ne vitin 2008