Kendi i Fotografise: Arte Figurative.

Autor: Zef Shoshi, “Isa Boletini dhe djemt e Kosoves ne Vlore”.

Isa Boletini dhe djemt e Kosoves ne Vlore.