ILIRËT ZGJODHËN EMERAT MË TË BUKUR PËR HYJNITË E TYRE

-Anzotika, Armat, Sentona, Thana, Vidas, Eni (Enji), Bindi, Boria, Eia, Ika, Iria, Latra, Malesok,, Medaur, ….
Nga mitologjia paleo-balkanic
Theonyms theonyms(paleo-).


Emrat e mëposhtme të zotave (theonyms) rrjedhin nga ndoshta disa gjuhë (liburnian, ilire, etj) dhe janë emrat e zotave të adhuruar nga ilirët. Ne duhet të shënim se ata janë të njohur përmes interpretatio romana dhe emrat e tyre mund të jenë dëmtuar.

Shenim ne FB: Preveza Abrashi.