Gjethja e lisit, filigran, stoli e veshjes se lashte shqiptare: Xhubleta.
Ndoshta kujtim dhe kult i Lisit te Dodones

Gjethja e Lisit Filigran.