Fuqia blerëse, Shqipëria ndër vendet më të varfra. –

March, 2018. –

-Shqipëria u radhit si një nga vendet më të varfra të Europës për nga fuqia blerëse, bashkë me fqinjët ballkanas, duke përjashtuar Malin e Zi.

Një indeks i GfK që mat paritetin e fuqisë blerëse (PPP) vitin e shkuar, e nxjerr vendin tonë në vendet me aftësi blerëse më të ulët në të gjithë Europën, shkruan Monitor.

Sipas të dhënave, europianët kanë në dispozicion mesatarisht 13,937 € për person në dispozicion për shpenzime dhe kursime në vitin 2017.

Të ardhurat neto të disponueshme në mesin e 42 vendeve të hulumtuara ndryshojnë shumë: Lihtenshtajni, Zvicra dhe Islanda kanë fuqinë më të lartë blerëse mesatare, ndërsa Bjellorusia, Moldavia dhe Ukraina kanë më të ulëtat. Në të njëjtin grup me këto shtete bëjnë pjesë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria, Bosnjë e Hercegovina dhe Serbia.

Në 2017, europianët kanë një total prej rreth 9.4 miliardë eurosh për shpenzimet për ushqim, akomodim, shpenzime jetese, shërbime, kosto të energjisë, kursime private të pensionit, sigurime, pushime, lëvizje dhe blerje të tjera të konsumatorëve.

Kjo përkon me një fuqi blerëse mesatare për frymë prej 13,937 €, që tregon një rritje të moderuar prej 1,9 për qind dhe një përmirësim të ndjeshëm krahasuar me shifrat e vitit të kaluar. Por disa vende devijojnë nga kjo vlerë mesatare: Për shembull, Islanda ka një rritje të lartë mbi mesataren prej më shumë se 37 për qind, ndërsa vende si Lihtenshtajni dhe Zvicra kanë norma të ngadalësuara të rritjes.

Studimi “GfK Power Purchasing Power Europe 2017” është i disponueshëm për 42 vende europiane në nivele të detajuara rajonale si komunat dhe kodet postare, së bashku me të dhëna të përshtatshme për banorët dhe familjet, si dhe hartat dixhitale.

Fuqia blerëse është një masë e të ardhurave të disponueshme pas zbritjes së taksave dhe kontributeve.