Bariu – pjese afrekave – tabllove me teme fetare ne kishen e Apostujve ne Hoshtove te Zagoris.