Vazhdim i Bjeshkeve Shqiptare GUCI.

Foto nga Jaho Brahaj, gusht 2016.