Shketerrohen  vorreza  shqiptaresh  autoktone ne Podgorice. –

Nga : Anton Pllumi.

Anton Pllumaj - Studiues, Tuz.

Varreza shqiptare të shkatërruara gjatë ndërtimit të ujësjellësit në Podgoricë!

Mbishkrimi në pllakë:
“Marku Gon Cukes prej Pikalet
Le 8 Shtatori 1874
Dek 20 Prillit 1899”!

Me pushtimin e Podgoricës nga Mali i Zi, shumica e banorëve të Podgoricës, shpërngulën për në Shkodër ose në Tuz, dhe në vend të tyre vijnë malazezët, që e ndërruan strukturën e banorëve dhe etnive të këtij qyteti!

Ku janë politikanët që nuk ngrehin zânin tash, por vetëm kur âsht koha e votave!!!!